+48 58 306 59 59

oferta

Realizacja adaptacji centralnego ogrzewania w oparciu o wielomodalne źrudła energii z wykożystaniem pompy ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

 

Oferujemy współpracę w realizacji:

  • Budowy kompleksowych systemów ciepłowniczych
  • Budowy sieci ciepłowniczych preizolowanych i tradycyjnych
  • Budowy, modernizacji i remontów instalacji technologicznych dla przemysłu energetycznego, paliwowego, farmaceutycznego i spożywczego
  • Budowy, modernizacji i remontów zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych także dla materiałów trujących lub żrących
  • Wykonaniu sieci i instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych
  • Montażu węzłów cieplnych i kotłowni
  • Prac spawalniczych wszystkimi metodami spawalniczymi
  • Robót ziemnych
  • Usług transportowo - sprzętowych