+48 58 306 59 59

przetargi

2019

 

 • Gdańsk 28.03.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 05 / 03 / 2019 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa Działanie 2.2 Inwestycje profilowane Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0125/17

Samojezdna półautomatyczna owijarka do palet- 1 szt.

1. CEL POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację Zadania 3 Wyposażenie, zakup urządzeń (…) zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci zintegrowanego systemu ogrzewania budynku mieszkalnego wykorzystującego wielomodalne źródła energii odnawialnej w celu rozszerzenia oferty firmy BmB Santech i zwiększenia jej konkurencyjności oraz potencjału rozwojowego”. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia.

2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do dnia 08.04.19 do godziny 14:00 (decyduje data wpływu dokumentu). BmB Santech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Równa 19 80-067 Gdańsk Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) lub biuro@bmbsantech.pl

link do zapytania i dokumentacji https://drive.google.com/open?id=1CClo2xdnbl1FrXLMatrYRYFeu3zSI5Zr

19.04.2019r. Postępowanie zostało unieważnione nie złożono oferty.

 

 • Gdańsk 27.02.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01 / 01 / 2019 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa Działanie 2.2 Inwestycje profilowane Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0125/17


Stoły spawalnicze z wyposażeniem – 6 kompletów. 

1. CEL POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację Zadania 3 Wyposażenie, zakup urządzeń: stanowisko spawalnicze (…) zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci zintegrowanego systemu ogrzewania budynku mieszkalnego wykorzystującego wielomodalne źródła energii odnawialnej w celu rozszerzenia oferty firmy BmB Santech i zwiększenia jej konkurencyjności oraz potencjału rozwojowego”. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia.

2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do dnia 07.03.19 do godziny 14:00 (decyduje data wpływu dokumentu). BmB Santech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Równa 19 80-067 Gdańsk Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) lub biuro@bmbsantech.pl Dodatkowych wyjaśnień w sprawie postępowania udzielać będzie: Tomasz Laskowski tel. +48 602 717 932 e-mail: biuro@bmbsantech.pl

link do zapytania i dokumentacji    https://drive.google.com/open?id=1LYtJpjOids3QLWijM7BbHPjtIFIOCca3

 

 

 • Gdańsk 27.02.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 02 / 01 / 2019 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa Działanie 2.2 Inwestycje profilowane Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0125/17

Inwerter Spawalniczy 3kpl.

1. CEL POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację Zadania 3 Wyposażenie, zakup urządzeń: stanowisko spawalnicze (…) zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci zintegrowanego systemu ogrzewania budynku mieszkalnego wykorzystującego wielomodalne źródła energii odnawialnej w celu rozszerzenia oferty firmy BmB Santech i zwiększenia jej konkurencyjności oraz potencjału rozwojowego”. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia. 

2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do dnia 07.03.19 do godziny 14:00 (decyduje data wpływu dokumentu). BmB Santech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Równa 19 80-067 Gdańsk Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) lub biuro@bmbsantech.pl

link do zapytania i dokumentacji   https://drive.google.com/open?id=1Df6H-tUrkegu-cKLUCYutryKg2rjVNe2 

 

04.03.2019r. Odpowiedzi na pytania dostępne w odnośniku

https://drive.google.com/file/d/1tvhjx-RocJsvBB397Qkaxh2h53UDjPX8/view?usp=sharing

 

 • Gdańsk 27.02.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 03 / 01 / 2019 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa Działanie 2.2 Inwestycje profilowane Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0125/17

Samojezdna półautomatyczna owijarka do palet- 1 szt.

1. CEL POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację Zadania 3 Wyposażenie, zakup urządzeń (…) zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci zintegrowanego systemu ogrzewania budynku mieszkalnego wykorzystującego wielomodalne źródła energii odnawialnej w celu rozszerzenia oferty firmy BmB Santech i zwiększenia jej konkurencyjności oraz potencjału rozwojowego”. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia.

2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do dnia 07.03.19 do godziny 14:00 (decyduje data wpływu dokumentu). BmB Santech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Równa 19 80-067 Gdańsk Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) lub biuro@bmbsantech.pl

link do zapytania i dokumentacji  https://drive.google.com/open?id=1-VxyMenw848DqEYpY5RInDQpgQ7Msvhm   

 

12.03.2019r. Postępowanie zostało unieważnione znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia.

 

 

 

2018
 • Gdańsk 09.03.2018r.
  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017
   na realizację zadania prac budowlanych związanych ze wzniesieniem budynku biurowo-socjalnego z halą magazynowo-produkcyjną w Gdańsku , ul. Żuławska dz. nr 24 obręb 124

   zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym "Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci zintegrowanego systemu ogrzewania budynku mieszkalnego wykorzystującego wielomodalne źródła energii odnawialnej w celu rozszerzenia oferty firmy BmB Santech i zwiększenia jej konkurencyjności oraz potencjału rozwojowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane" wsparcie dotacyjne.

   Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane- wsparcie dotacyjne. Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0125/17Dotyczy : Przetargu na realizację zadania prac budowlanych związanych ze wzniesieniem budynku biurowo-socjalnego z halą magazynowo-produkcyjną w Gdańsku , ul. Żuławska dz. nr 24 obręb 124

  • Informujemy , iż w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na : Realizację zadania prac budowlanych związanych ze wzniesieniem budynku biurowo-socjalnego z halą magazynowo-produkcyjną w Gdańsku , ul. Żuławska dz. nr 24 obręb 124. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy: PB-I Rezydent sp. z o.o. ul.Piastowska 56d/51 80-332 Gdańsk

 

2017

 

 

  • Odpowiedzi na pytania 05.01.2018r. poprawiono 26.01.2018r.

 

 

 

 • Gdańsk, 25.01.2017 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej
   ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2.3.2/POIR/2016
   na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

  • Najkorzystniejszą ofertę złożyła jednostka naukowa PG wydział Mechaniczny na realizację usługi związanej z opracowaniem zintegrowanego systemu ogrzewania budynku mieszkalnego wykorzystującego wielomodalne źródła energii.

 

 • Gdańsk, 18.01.2017 r.
  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.3.2/POIR/2016
   na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Poddziałania 2.3.2„Bony na innowacje dla MŚP”

  • W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, BmB Santech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowego produktu zgodnie ze specyfikacją zawartą w pkt I.

  • link do zapytania:

https://www.myqnapcloud.com/smartshare/66egi4mknp2m269107y46zyd_6latqYm