+48 58 306 59 59

przetargi

2018
 • Gdańsk 09.03.2018r.
  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017
   na realizację zadania prac budowlanych związanych ze wzniesieniem budynku biurowo-socjalnego z halą magazynowo-produkcyjną w Gdańsku , ul. Żuławska dz. nr 24 obręb 124

   zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym "Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci zintegrowanego systemu ogrzewania budynku mieszkalnego wykorzystującego wielomodalne źródła energii odnawialnej w celu rozszerzenia oferty firmy BmB Santech i zwiększenia jej konkurencyjności oraz potencjału rozwojowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane" wsparcie dotacyjne.

   Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane- wsparcie dotacyjne. Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0125/17Dotyczy : Przetargu na realizację zadania prac budowlanych związanych ze wzniesieniem budynku biurowo-socjalnego z halą magazynowo-produkcyjną w Gdańsku , ul. Żuławska dz. nr 24 obręb 124

  • Informujemy , iż w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na : Realizację zadania prac budowlanych związanych ze wzniesieniem budynku biurowo-socjalnego z halą magazynowo-produkcyjną w Gdańsku , ul. Żuławska dz. nr 24 obręb 124. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy: PB-I Rezydent sp. z o.o. ul.Piastowska 56d/51 80-332 Gdańsk

 

2017

 

 

  • Odpowiedzi na pytania 05.01.2018r. poprawiono 26.01.2018r.

 

 

 

 • Gdańsk, 25.01.2017 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej
   ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2.3.2/POIR/2016
   na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

  • Najkorzystniejszą ofertę złożyła jednostka naukowa PG wydział Mechaniczny na realizację usługi związanej z opracowaniem zintegrowanego systemu ogrzewania budynku mieszkalnego wykorzystującego wielomodalne źródła energii.

 

 • Gdańsk, 18.01.2017 r.
  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.3.2/POIR/2016
   na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Poddziałania 2.3.2„Bony na innowacje dla MŚP”

  • W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, BmB Santech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowego produktu zgodnie ze specyfikacją zawartą w pkt I.

  • link do zapytania:

https://www.myqnapcloud.com/smartshare/66egi4mknp2m269107y46zyd_6latqYm